Privacy Policy

H2O Sports Strand Horst vof H2O Sports Strand Horst vof, gevestigd aan Palmbosweg 14-20 3853 LB Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.h2oshop.nl Palmbosweg 14-20 3853 LB Ermelo 0031341559935

Dhr. Vleerbos is de Functionaris Gegevensbescherming van H2O Sports Strand Horst vof Hij/zij is te bereiken via info@h2osports.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken H2O Sports Strand Horst vof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 - Voor- en achternaam

- Geslacht

 - Adresgegevens

 - Telefoonnummer

 - E-mailadres

 - IP-adres 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website

   aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

 - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf     onderdeel  is van een advertentienetwerk)

 - Gegevens over uw activiteiten op onze website

 - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit onderdeel     is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@h2osports.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 - Het afhandelen van uw betaling

 - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 - Om goederen en diensten bij u af te leveren

 - H2O Sports Strand Horst vof analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 - H2O Sports Strand Horst vof volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

- H2O Sports Strand Horst vof verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

H2O Sports Strand Horst vof verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

H2O Sports Strand Horst vof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

H2O Sports Strand Horst vof gebruikt alleen technische , functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.